Kazuistiky, Video-prezentácie, Foto-prezentácie
"Nultý" ročník

17.11.2015
Žilina, Holiday Inn

Odborný program začína 17.11.2015 o 9:00 hod.
class="active"

Úvod

Očné oddelenie FNsP Žilina
Progress CA, s.r.o.

Vás pozývajú na

Kongres Kazuistiky, Video-prezentácie, Foto-prezentácie ("Nultý" ročník)Milé kolegyne !
Milí kolegovia !

Prijmite našu ponuku zúčastniť sa podujatia, na ktoré Vás čo najsrdečnejšie pozývame.
Pokúsime sa zorganizovať nové odborné podujatie a v prípade Vášho záujmu a jeho úspechu položiť základy pre jeho pokračovanie.
Atraktivitu podujatia chceme zvýšiť nielen v odbornej ale aj kultúrnej časti programu:

  • víťaz v hlavnej kategórii – Kazuistiky – získa ocenenie "Diamantové oko" a prémiu 1000 €, druhý resp. tretí získa prémiu 500 € resp. 300 €,
  • víťazi v ostatných kategóriách – Video-prezentácie a Foto-prezentácie – získajú ocenenie "Diamantové oko" a prémiu 300 €, druhí resp. tretí získajú prémiu 200 € resp. 100 €,
  • v predvečer "Nultého" ročníka podujatia sa uskutoční koncert revivalovej (Beatles) hudobnej skupiny The BackWards.
Veríme, že naša ponuka Vás zaujme a Vaša, či už aktívna alebo pasívna, účasť prispeje k úspešnému priebehu podujatia.Prezident kongresu:
MUDr. Michal Štubňa, PhD.

Vedecký výbor kongresu:
doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
prof. MUDr. Milan Izák, PhD., FEBO
em. prim. MUDr. Teodor Streicher

Organizačné zabezpečenie kongresu:
Progress CA, s.r.o.

www.ocnekazuistikyzilina.sk
www.progress.eu.sk

Fax: +421 55 6806 156
Mobil: +421 905 482 097
Tel.: +421 55 6806 261